Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Huy Qt
Giới tính Nam
Email nbhung1987@yahoo.com.vn
Website http://dinhhuy1980.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 198364 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thành Quang
Giới tính Nam
Email thanhvinhpy@yahoo.com
Website http://thanhquangpy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Quang
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 61362 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thái Trung
Giới tính Nam
Email neohackerlovethuybonnie@yahoo.com
Website http://ltt-physics.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 244504 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Email anhth@bachkim.vn
Website http://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 813835 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Email tranthanhtuanhkd@gmail.com
Website http://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 73466 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đức Minh
Giới tính Nam
Email tranminhvlong@gmail.com
Website http://violet.vn/dayvahoctoan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 3343 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Anh Huy
Giới tính Nam
Email trananhhuylqd@yahoo.com.vn
Website http://trananhhuy.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh/thành Đồng Nai
Điểm số 167268 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đức Nam
Giới tính Nam
Email namvinhkhe@gmail.com
Website http://ducnam1971.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 287926 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Chiến
Giới tính Nam
Email chiennhancacao@gmail.com
Website http://violet.vn/chiennhan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thanh
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 63377 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Duẩn
Giới tính Nam
Email vanduan69@yahoo.com
Website http://vanduan69.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 165332 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Bắc
Giới tính Nam
Email vietbacnc@gmail.com
Website http://blogtinhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Cao
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 57061 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Nam
Giới tính Nam
Email nguyntinnam@yahoo.com
Website http://tiennam81.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 29247 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thu Hiếu
Giới tính Nữ
Email nhacmt@yahoo.com
Website http://thuhieu83.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 765 (Xem chi tiết)