Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Huy Qt
Giới tính Nam
Website http://dinhhuy1980.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 199232 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thành Quang
Giới tính Nam
Website http://thanhquangpy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Quang
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 61514 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thái Trung
Giới tính Nam
Website http://ltt-physics.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 245129 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website http://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 818687 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 73502 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đức Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dayvahoctoan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 3376 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Anh Huy
Giới tính Nam
Website http://trananhhuy.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh/thành Đồng Nai
Điểm số 168341 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đức Nam
Giới tính Nam
Website http://ducnam1971.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 288086 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chiennhan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thanh
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 63511 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Duẩn
Giới tính Nam
Website http://vanduan69.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 167516 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Bắc
Giới tính Nam
Website http://blogtinhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Cao
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 57100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Nam
Giới tính Nam
Website http://tiennam81.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 29482 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thu Hiếu
Giới tính Nữ
Website http://thuhieu83.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 765 (xem chi tiết)