Photo
Họ và tên Hồ Việt Cảnh
Giới tính Nam
Email canhlp@yahoo.com.vn
Website http://vietcanhlp1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xã Long Phú
Quận/huyện Huyện Long Phú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 32002 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Huy Tâm
Giới tính Nam
Email onelove.ht@gmail.com
Website http://huytamsapa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thuận
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 8419 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thành
Giới tính Nam
Email thanhching@ymail.com
Website http://thanhchinglg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước 3
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 40809 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Toàn
Giới tính Nam
Email xuantoan80@yahoo.com
Website http://xuantoan80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Diêu
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20967 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Email ngduyen78@gmail.com
Website http://ngduyen78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hàm Nghi
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 38154 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hồng Phúc
Giới tính Nam
Email lehongphuc782000@gmail.com
Website http://lehongphuc782000.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 606049 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trọng Nam
Giới tính Nam
Email nammai78@gmail.com
Website http://violet.vn/TNam789
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Số 1 Kim Sơn
Quận/huyện Huyện Bảo Yên
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1898 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Cẩm Phong
Giới tính Nam
Email tranphongart@gmail.com
Website http://violet.vn/TranPhongArt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Hải
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 146424 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Duy Sơn
Giới tính Nam
Email duysonqv@yahoo.com
Website http://duysonqv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Cư Jút
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn GD hướng nghiệp, Âm nhạc
Điểm số 27088 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Minh Trung
Giới tính Nam
Email minhtrunglv1@gmail.com
Website http://minhtrunglapvo1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lấp Vò 1
Quận/huyện Huyện Lấp Vò
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 413134 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Email hohoangminh1965@gmail.com
Website http://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Huyện Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 138994 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Email xuanducthcstl@gmail.com
Website http://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 8022 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Hùng
Giới tính Nam
Email bonghongnuida@yahoo.com
Website http://0972417999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mèo Vạc
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 5790 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đình Truyền
Giới tính Nam
Email ledinhtruyen6@gmail.com
Website http://blogvn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình An
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 3194 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Duy Linh
Giới tính Nam
Email duylinh_daian@ymail.com
Website http://duylinh09.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 73793 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Đỗ Văn Mười
Giới tính Nam
Email clbviolethaiduong@yahoo.com
Website http://sinhhocpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 624326 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Tình
Giới tính Nam
Email hoangvantinh2477@gmail.com
Website http://violet.vn/hoangvantinh77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4166 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Khởi
Giới tính Nam
Email Khoi959@yahoo.com.vn
Website http://phamkhoi959.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Sông Đốc 1
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thới
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 12771 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Nhật Lam
Giới tính Nam
Email MuongHoong76@gmail.com
Website http://muonghoong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Hoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 58106 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Định
Giới tính Nam
Email dinhccpmvhg@yahoo.com
Website http://violet.vn/dinhccp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 16646 (Xem chi tiết)