Photo
Họ và tên Nguyễn Đức An
Giới tính Nam
Email nguyenducan0411@mail.com
Website http://nguyenducan06.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Sơn
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 324469 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hải Nguyên Văn
Giới tính Nam
Email kuchet106@gmail.com
Website http://kuchet106.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2642415 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thái
Giới tính Nam
Email thai0710@gmail.com
Website http://thai0710.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Chí Tân
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Điểm số 122246 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Sa Kin
Giới tính Nam
Email Sakin651402@yahoo.com
Website http://sakin402.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Hiệp
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Điểm số 74538 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Tấn Lợi
Giới tính Nam
Email loingotan@yahoo.com
Website http://loingotan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây An
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 21450 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Email haivanht@gmail.com
Website http://nguyenvanhaiht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 133394 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Tuấn Hải
Giới tính Nam
Email phantuanhaits@gmail.com
Website http://sea007.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây An
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 1860984 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Email truongthanhhung.phubinhphutan@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thanhhung99999
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Bình
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Điểm số 4179 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Hùng
Giới tính Nam
Email hungle909@gmail.com
Website http://violet.vn/lvhung909
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 767 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Xuân Nhật
Giới tính Nam
Email c1nghiphuong.nl@nghean.edu.vn
Website http://giaoductre.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Đồng
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 76550 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Email phonggdth.sohatinh@moet.edu.vn
Website http://toantieuhoc.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Truong Tieu hoc Son Long - Huong Son
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 292732 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Loan
Giới tính Nam
Email nguynquangloanloan@yahoo.com.vn
Website http://loandc2.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đáp Cầu
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 289724 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Kiên
Giới tính Nam
Email tk_tien7@yahoo.com
Website http://kienab7.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bình
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 28364 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Thảo
Giới tính Nam
Email lephunghong206@gmail.com
Website http://xuanthao15.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thanh Uyên
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 654233 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trung
Giới tính Nam
Email nghienruou_ad_ch@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Điền
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 32246 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Văng Thành Gợi
Giới tính Nam
Email vangthanhgoi@gmail.com
Website http://vangthanhgoi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cầu Quan
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2159 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà Thanh
Giới tính Nữ
Email nguyenthihathanh68@gmail.com
Website http://hathanh6.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 95464 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Diệu Hương
Giới tính Nữ
Email hdieuhuong@yahoo.com
Website http://hodieuhuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cam Lợi
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 38482 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Đình Dũng
Giới tính Nam
Email khanhtrinh.khanhson@gmail.com
Website http://trinhdung10.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Liên
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 26021 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Tài
Giới tính Nam
Email tantai0795@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lai Vung 1
Quận/huyện Huyện Lai Vung
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 310162 (Xem chi tiết)