Photo
Họ và tên Lê Thị Huệ Chi
Giới tính Nữ
Email violetlily216@gmail.com
Website http://violet.vn/huechivl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thái
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1303 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Ủy
Giới tính Nam
Email quocuygd@gmail.com
Website http://quocuygd.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hà C
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Điểm số 156206 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Email mincoi62@gmail.com
Website http://ruahoa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Diễn Xuân
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tin học
Điểm số 74026 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tửu
Giới tính Nam
Email nnguyentuu@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nguyentuu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Lao Bảo
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 54839 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Nhật Quang
Giới tính Nam
Email phamnhatquang619@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/phamnhatquang619
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phước Tiên
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 25049 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bích Thuận
Giới tính Nữ
Email cuunon_2007@yahoo.com.vn
Website http://cuunon2009.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Bán công Sơn ca
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Điểm số 207781 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thắng
Giới tính Nam
Email nguyenthang.tayninh@yahoo.com.vn
Website http://nguyenthang-tayninh.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh
Quận/huyện Huyện Hòa Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 5065 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Túy Phương
Giới tính Nam
Email vu.tuyphuong@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Đại B
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 352944 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Quốc Dũng
Giới tính Nam
Email Quocdungcc@yahoo.com.vn
Website http://vimotngaymai.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liên Mạc
Quận/huyện Huyện Thanh Hà
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 17689 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Vĩnh
Giới tính Nam
Email vinhtranvan@gmail.com
Website http://violet.vn/vinhthvtscl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 23328 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Như Hoa
Giới tính Nữ
Email hoamtb116@gmail.com
Website http://hoamtb116.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 95348 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Kiên
Giới tính Nam
Email trungkien4678@gmail.com
Website http://violet.vn/trungkien4678
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio An
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 420 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Dung
Giới tính Nữ
Email Dungankhanh70@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Dungankhanh70
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông La
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 181022 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Văn Chương
Giới tính Nam
Email van.chuong.vn.cv@gmail.com
Website http://violet.vn/van_chuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Mỹ
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 18648 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hạt
Giới tính Nam
Email lucsi123456789@yahoo.com.vn
Website http://nguyenvanhatgv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Duy Từ
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3852 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Việt Chương
Giới tính Nam
Email havietchuong57@yahoo.com.vn
Website http://havietchuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Lâm
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5, Âm nhạc
Điểm số 30976 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Định
Giới tính Nam
Email dinhct23@gmail.com
Website http://truongdinh1977.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Mỹ
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 425170 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Trọng Nga
Giới tính Nam
Email dotrongnga@gmail.com
Website http://dotrongnga.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Sơn
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 3851 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Văn Tước
Giới tính Nam
Email dinhvantuoc@yahoo.com.vn
Website http://dinhvantuoc.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Gia Phong
Quận/huyện Huyện Gia Viễn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 64916 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quang Hào
Giới tính Nam
Email TRANQUANGHAOTIEUHOCTRUCTHANH@YAHOO.COM.VN
Website http://tranquanghao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Thanh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật
Điểm số 41484 (Xem chi tiết)