Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Đức Hồng
Giới tính Nam
Email hoduchong@gmail.com
Website http://violet.vn/duchong55
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Tận tình công việc đang làm
Xác thực bởi Trần Quang Phong, Trần Hữu Phúc
Đã đưa lên 903 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1923 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19569 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này