Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Tùy
Giới tính Nam
Email c1so1tanan.tuyenquang@moet.edu.vn
Website http://violet.vn/tuyhoang1980
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân An 1
Quận/huyện Huyện Chiêm Hóa
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Sinh
Đã đưa lên 274 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 141 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 6612 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này