Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đình Hải
Giới tính Nam
Email dinhhaigl2008@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/trandinhhaik3
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Gio Linh
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Điện Biên, Dương Minh Cường
Đã đưa lên 517 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3353 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 13273 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này