Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Nương
Giới tính Nữ
Email ngaymoi7075@yahoo.com
Website http://mocmeotun1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Định Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trịnh Trọng Luật, Nguyễn Văn Tài
Đã đưa lên 1080 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 28335 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này