Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Nương
Giới tính Nữ
Website http://mocmeotun1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Định Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tài, Trịnh Trọng Luật
Đã đưa lên 1080 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này