Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Website http://vanson8679.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Việt Xuyên
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1116 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 214 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4678 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này