Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Website http://vanson8679.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Việt Xuyên
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học
Giới thiệu web sites cá nhân: http://sơn08.vn
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1104 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 214 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4671 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này