Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Email vansonnguyen08@gmail.com
Website http://vanson8679.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Việt Xuyên
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học
Giới thiệu web sites cá nhân: http://sơn08.vn
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1103 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4659 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này