Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Chang Hn
Giới tính Nữ
Email sunflower_mcml@yahoo.com
Đơn vị Trường ĐHSPNTTƯ
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 88 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này