Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Công Chính
Giới tính Nam
Email congchinh1609@yahoo.com.vn
Website http://congchinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đồng Nai
Quận/huyện Huyện Trảng Bom
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 946 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 983 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 48383 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này