Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Email truongthanhhung.phubinhphutan@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thanhhung99999
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Bình
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Trần Minh Dũng, Minh Dung
Đã đưa lên 247 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 162 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4179 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này