Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Liên
Giới tính Nữ
Email danghonglien151@yahoo.com
Website http://violet.vn/danghonglientl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 123 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 182 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 17723 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này