Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Email sunrise1582@yahoo.com.vn
Website http://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Vương Khoa, Lê Thị Thấm
Đã đưa lên 2881 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 835 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 74226 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này