Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Minh Trung
Giới tính Nam
Email minhtrunganhuu@gmail.com
Website http://violet.vn/minhtrungthanhuu
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ân Hữu
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Võ Đình Quốc, Bùi Duy Vũ
Đã đưa lên 1052 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 50070 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này