Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email hanhphong1977@gmail.com
Website http://hanhphong1103.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ
Giới thiệu Thích nghe những bài hát về Bác Hồ kính yêu-Thích tìm tòi ,học hỏi về lĩnh vực CNTT
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1058 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 25 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 392307 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này