Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Phương
Giới tính Nữ
Email kidpro609@yahoo.com
Website http://lethithanhphuong91.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Mỹ
Quận/huyện Huyện Bình Lục
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu Như mọi người
Xác thực bởi Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hùng Minh
Đã đưa lên 1467 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 129 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 21267 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này