Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Quang
Giới tính Nữ
Email quangthtb@ymail.com
Website http://quangthtb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Bình
Quận/huyện Huyện Trà Bồng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Giới thiệu Không có gì để giới thiệu
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trương Trung Việt
Đã đưa lên 148 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1457 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 76108 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này