Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thành
Giới tính Nam
Email thanhching@ymail.com
Website http://thanhchinglg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước 3
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thành Nhân
Đã đưa lên 1481 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 420 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 40809 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này