Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thành
Giới tính Nam
Website http://thanhchinglg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước 3
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thành Nhân
Đã đưa lên 1481 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 420 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7585 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41009 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này