Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lý Hồng Liêm
Giới tính Nữ
Email lyhongliem@gmail.com
Website http://violet.vn/Lyhongliem
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Phú
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thăng, Nguyễn Việt Hưng
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1786 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này