Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Vũ Hòa Phát
Giới tính Nam
Email vuhoaphatvp@gmail.com
Website http://violet.vn/vuhoaphatvp
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Xác thực bởi Vũ Ngọc Quang, Vũ Tuấn Kiệt
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 250 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này