Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Email phonggdth.sohatinh@moet.edu.vn
Website http://toantieuhoc.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Truong Tieu hoc Son Long - Huong Son
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Yêu thích Toán Tiểu học. Thành lập Câu lạc bộ Toán Tiểu học để làm quen với các bạn cùng yêu thích Toán Tiểu học.
Xác thực bởi Nguyễn Cảnh, Nguyễn Trường Giang
Đã đưa lên 1480 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 49 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 293224 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này