Photo
Họ và tên Nguyễn Đắc Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường THPT
Quận/huyện Huyện Tứ Kỳ
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 1232 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Long
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 423 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
Giới tính Nam
Website https://thang491492.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Việt Trì
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên A A A
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 796 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Tôn Nữ Bích Vân
Giới tính Nữ
Website https://vantnb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2349523 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Lý
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/voly79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên D­ương Văn Dũng
Giới tính Nam
Website https://vandung80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiệu Dương
Quận/huyện Huyện Thiệu Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 150139 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Website https://vanquan56.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Long
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 143893 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 59870 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Cao Hoàng
Giới tính Nam
Website https://thanhanhphuc168.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Hoà
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 58250 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Website https://nguyenminhtri08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc Bắc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 36652 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Dương
Giới tính Nam
Website https://dangngocduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 475287 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Phương
Giới tính Nữ
Website https://lethithanhphuong91.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Mỹ
Quận/huyện Huyện Bình Lục
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 21433 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nslangtu2006
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 31915 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mai Khanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/maikhanhvc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1424 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Website https://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Điểm số 622983 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Quang Trung
Giới tính Nam
Website https://quangtrung0579.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Website https://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 126545 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Quang Trung
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Lương Hùng
Giới tính Nam
Website https://nguyenluonghung.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 1186582 (xem chi tiết)