Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Vĩnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vinhthvtscl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Bùi Đức Hạnh, Bùi Đức Hạnh
Đã đưa lên 676 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 617 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 430 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23458 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này