Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Công Chính
Giới tính Nam
Website https://congchinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đồng Nai
Quận/huyện Huyện Trảng Bom
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 946 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1112 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 683 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49457 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này