Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhhung99999
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Bình
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Minh Dung, Trần Minh Dũng
Đã đưa lên 247 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 169 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1304 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4187 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này