Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hải Nguyên Văn
Giới tính Nam
Website https://kuchet106.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Minh
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lan Vinh, Chet Sea
Đã đưa lên 5618 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3085 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2677492 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này