Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Liên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/danghonglientl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 123 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 182 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17846 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này