Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Kỳ Anh Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anvuli7475
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bình Thạch
Quận/huyện Huyện Tuy Phong
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Bình thường
Xác thực bởi Trương Chí Tòng, Nguyễn Ngọc Tâm
Đã đưa lên 875 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1194 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1516 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14720 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này