Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Từ Thị Thúy Nhẫn
Giới tính Nữ
Website https://tttnhan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ba Gia
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hà, Trương Trung Việt
Đã đưa lên 143 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 107 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1881 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75521 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này