Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên A A A
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Hoàng Chiến Công, Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 40 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 796 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này