Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Dương
Giới tính Nữ
Website https://doanduong75.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp cơ sở.
Xác thực bởi Nguyễn Hùng Cường, Trần Trung Sơn
Đã đưa lên 88 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 961 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1005 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này