Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trungkien4678
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio An
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện
Xác thực bởi Nguyễn Thành Chung, Lâm Công Phước
Đã đưa lên 155 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 284 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 431 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này